Got questions? We would love to help

Bantuan Banjir kepada Penduduk Kuala Lipis

Jaya Depan Group amat prihatin tentang nasib mangsa-mangsa banjir di sekitar Negeri Pahang.  Kawasan Kuala Lipis adalah antara daerah yang terjejas banjir. Atas rasa simpati dengan nasib yang menimpa masyarakat sekeliling, Jaya Depan Group mengambil inisiatif untuk menyalurkan bantuan banjir yang berupa pakaian buat mangsa-mangsa tersebut. Bantuan telah disampaikan oleh wakil syarikat kepada urus setia bencana di Majlis Daerah Lipis.

Developed with by KawanElite