Got questions? We would love to help

Majlis Penyerahan Peti Lawatan Polis di Pusat Perniagaan Barry, Kuala Lipis

Kerjasama di antara Jaya Depan & IPD Lipis

Pada 13 Ogos 2023, Jaya Depan telah menjalankan satu Majlis Penyerahan Peti Lawatan Polis di Pusat Perniagaan Barry, Kuala Lipis. Majlis penyerahan ini adalah bukti komitmen kami dalam meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan komuniti di Pusat Perniagaan Barry ini. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pegawai daripada IPD Lipis yang turut serta bersama-sama menjayakan majlis penyerahan peti polis ini. Kami daripada Jaya Depan meletakkan harapan yang sangat tinggi supaya Pusat Perniagaan Barry ini tidak tercemar oleh keganasan vandalisme dan sebarang aktiviti jenayah komersial. Marilah kita semua berusaha untuk menjadikan Kuala Lipis tempat yang selamat untuk kita semua. Jangan lupa untuk berkongsi pandangan dan cadangan anda tentang bagaiman kita boleh terus meningkatkan keselamatan di komuniti kita bersama.

#KualaLipis #KeselamatanKomuniti #MajlisPenyerahanPetiLawatanPolis

Berikut merupakan gambar semasa majlis penyerahan berlangsung:

Developed with by KawanElite