Got questions? We would love to help

Penyerahan Kunci Rumah Mesra Shari’ah

Penyerahan kunci telah dilakukan sekitar bulan Disember 2021 kepada semua pembeli Rumah Mesra Shari’ah di Taman Gelanggi Perdana 2, Jerantut. Pihak syarikat ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga buat semua pembeli Rumah Mesra Shari’ah di Taman Gelanggi Perdana 2. Sokongan anda amat kami hargai terutamanya dalam Projek Perumahan Mesra Shari’ah yang Pertama di dalam Pahang ini. Dalam erti kata lain, sokongan dan penerimaan daripada semua pembeli merupakan simbol kejayaan bagi projek ini. Penghargaan ini bukan sahaja ditujukan buat para pembeli namun juga buat mereka yang terlibat secara tidak langsung dalam projek ini.

 

 

Developed with by KawanElite